ChampdAction Logo

Ontwikkeling

 

Onder de noemer ‘ontwikkeling’  biedt ChampdAction aan een aantal jonge én gevestigde kunstenaars de mogelijkheid om nieuwe, interdisciplinaire horizonten te verkennen binnen hun artistieke oeuvre.  Hierbij staan hun artistiek-technische ontwikkeling en hun nood aan tijd voor research centraal.
ChampdAction stelt hiervoor zijn infrastructuur - ChampdAction/Studio in deSingel - en zijn technische, zakelijke en artistieke knowhow ter beschikking van de geselecteerde artiesten en ensembles. 

Vanuit ontwikkelingstrajecten kan ook naar een concreet project toe gewerkt worden waarbij ChampdAction kan optreden als producent.

Het uiteindelijke doel van deze ontwikkelingstrajecten is dat de artiesten voor zichzelf een meer zelfstandige en duurzame plek kunnen innemen in het Vlaamse en internationale Kunstenlandschap.

Het doorgeven van artistieke, technische en/of zakelijke knowhow aan een jonge generatie kunstenaars beschouwt ChampdAction evenzeer als ‘ontwikkeling’.

 
 

  


 

© 2004-2022 ChampdAction