ChampdAction Logo

Lezing Cascade / Arcade

Maarten Buyl - componist & sound designer (° 1982)

Maarten Buyl studeerde muziektheorie, analyse, compositie, elektronische muziek en muziektechnologie aan de Conservatoria van Brussel en Antwerpen en was vervolgens als artistiek onderzoeksassistent verbonden aan de VUB/KCB. Sinds 2011 werkt hij als sound engineer bij Opera/Ballet Vlaanderen.

In een lopende reeks instrumentale en elektronische composities exploreert Maarten Buyl wisselende spectrale correlaties in het parametrische en het hoorbare klankdomein. Zijn composities werden onder meer uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest, ChampdAction en Quatuor Danel. Daarnaast realiseert hij klankontwerpen voor en opnames van hedendaagse dans-, muziek-, theater- en operaproducties, in diverse samenwerkingen met onder meer ChampdAction, LOD, Fabre/Troubleyn, het Toneelhuis en Virion.

Maarten ontwikkelt bij ChampdAction momenteel - in het kader van een driejarige ontwikkelingsgerichte beurs - CASCADE, een project  ism sopraan Naomi Beeldens dat op 28 november 2019 in avant-première zal gaan als lecture-performance. Later leidt de ontwikkeling tot een tweede project ARCADE, eveneens geproduceerd ism ChampdAction.

Cascade | Arcade - Maarten Buyl (2019 - 2021) 
is een tweeluik dat bestaat uit een proloog en een epiloog. Samen vormen ze het reëel kader van een virtueel, dynamisch eco-systeem. Ze verlenen het perspectief van waaruit de luisteraar toegang krijgt tot een veranderlijke, 'vloeibare' klank-zone. Zij worden hierin gegidst door de uitvoerder die als vertolker (her-taler) door toe-eigening en interpretatie het sonoor gebied - de eigenlijke compositie - verwezenlijkt.

Cascade is een proces waarbij informatie opeenvolgend wordt doorgegeven en verwijst hierbij onrechtstreeks naar het gedicht ‘The Cataract of Lodore’ van Robert Southey. 
Aan de basis ligt de praktijk van de 'non-human' objectieve poëtische methodiek, zoals deze door Natsume Soseki wordt beschreven in Kusamakura, waarbij 'de kunstenaar' tracht door een bewuste ontkoppeling het creatief potentieel van de waarneming te achterhalen.

Cascade is de culminatie van drie verschillende trajecten binnen het artistiek onderzoeksdomein: Portret: In Cascade wordt het unieke klankprofiel van een menselijke stem als instrumentale identiteit centraal geplaatst. Aan de hand van een vocale blueprint van de eigen stem, in de vorm van een database van timbre-ID's, gaat de soliste in dialoog met haar persoonlijke klank. De uitvoerder schets een zelfportret.
Sono-topografie: Een onderliggende cataloog van klank-objecten, samengesteld uit locatie- en studio-opnames, genereert een auditieve context voor de soliste. Met de directe beluistering/beleving van en in reactie op deze audioscore (i.e. de 'partituur') wordt door de soliste een interpretatie gerealiseerd. Deels vanuit de flexibiliteit van de stem in klank-imitatie ontstaat zo een wederkerig proces van transformatie en maskering.
Foley: Het proces van dubbele interpretatie, met de re-creatie als schakel tussen het metawerk en de luisteraar, genereert een narratieve klanklaag, een evocatieve leidraad doorheen het virtuele klanklandschap. 

Concept:
Arcade creëert een ambigue zone tussen de private en de openbare ruimte (cfr. A Pattern Language, C. Alexander - 1977). Vier uitvoerders openen en exploreren potentiële routes in het grensgebied tussen het exclusieve metawerk en de publieke luisterervaring. Het werk wordt opgevat als een (role playing) game waarin steeds dieper liggende ‘levels’ ontsloten worden en waarbij de ‘karakters’ gedefinieerd worden door de sonore ruimte die ze concretiseren. Waar Cascade een individueel portret schetst, is Arcade een netwerk waarbinnen meerdere trajecten mogelijk zijn.Kalender

28/05/2020 Conservatorium Amsterdam

© 2004-2023 ChampdAction